+370 686 81182
+353 857 055100
LT EN

Taisyklės


LOJALUMO PROGRAMOS ANKETA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_f45I5uUw876e7CAJmlgvUmvAZrg4N0ReqQM_1RcpQhxjQw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1

 

MV Transport Ltd, toliau vadinama įmone, priima vežti prekes bei teikia kitas paslaugas klientams tik toliau nurodytomis sąlygomis.

 

1. PAGRINDAI

1.1. Įmonė ir Klientas sutinka visuomet laikytis šių taisyklių pagal susitarimą tarp šalių dėl krovinio pervežimo, prekių sandėliavimo arba kitų paslaugų, dėl kurių susitaria Įmonė ir Klientas.
1.2. Įmonė priims vežti prekes bei atliks kitas paslaugas tik pagal šias sąlygas.
1.3. Šios sąlygos taikomos tik tarp Kliento ir Įmonės susijusių su vežimu ar kitomis paslaugomis.
Klientas turi susipažinti su šiomis taisyklėmis, kai tik jis pateikia užsakymą, arba sutinka ar priima pasiūlymą iš Įmonės dėl krovinių pervežimo ar kitų paslaugų.

 

2. TAISYKLIŲ TAIKYMAS

2.1. Šios Taisyklės taikomos kiekvienam siuntų gabenimui, naudojantis MV Transport Ltd įmonės paslaugomis:
2.2. Tarptautiniam krovinio gabenimui keliais taikoma Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d.
2.3. Šios taisyklės papildo ir detalizuoja sutartyje tarp MV Transport ir Kliento pateiktas nuostatas. Jeigu tarp šių taisyklių ir nurodytos sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė teikiama sutarties nuostatoms.
2.4. Šių taisyklių negalima netaikyti arba keisti, išskyrus atvejus, kai Klientas ir MV Transport atstovas, turintis aiškų ir specialų rašytinį įgaliojimą nurodytam veiksmui atlikti, sudaro šiuo klausimu aiškų rašytinį susitarimą.

 

3. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

3.1. MV Transport reiškia MV Transport Ltd įmonę bei jos darbuotojus.
3.2. “Klientas” reiškia fizinį ar juridinį asmenį, įskaitant jo darbuotojus, kuris pateikia MV Transport Ltd įmonei užsakymą pagal 2.4 punkte numatytą sutartį arba užsakymą nesudarius sutarties.
3.3. “Siuntėjas” reiškia šalį, kuri siunčia siuntą, arba asmenį, iš kurio turi būti paimta siunta.
3.4. “Gavėjas” reiškia šalį, kuriai siunčiama siunta, arba asmenį, kuris priima siuntą paskirties vietoje.
3.5. “Pakuotė” reiškia bet kokį MV Transport Ltd įmonės priimtą voką, laišką, paką, paketą, siuntinį arba kitą krovinį.
3.6. “Siunta” reiškia vieną arba daugiau pakuočių, gabenamų pagal vieną važtaraštį.

 

4. SIUNTŲ, KROVINIŲ SURINKIMAS APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

4.1. Užregistruoti siuntos arba krovinio pervežimą galite:

 • paskambinti ir padiktuoti siuntėjo duomenis;
 • siųsti trumpąją žinutę su siuntėjo adresu ir telefonu;
 • užpildžius užsakymo formą esančią puslapyje, skiltyje užsakymo forma.

4.2. Siuntos Lietuvoje yra renkamos 1 diena prieš išvažiavimo datą nurodytą pagrindiniame puslapyje. Siuntos Airijoje pradedamos rinkti 1 -3 dienos prieš.

4.3. Priimant siuntą gabenimui įmonė išrašo pervežimo sutartį (invoice) . Taip pat yra surašoma pakuočių kiekis, svoris, apmokėjimas, siuntėjas ir gavėjas. Šioje sutartyje siuntėjas patikina, kad siuntoje nėra pervežimui draudžiamų daiktų.

4.4. Apmokėjimas už siuntą gali būti atliktas tiek siuntos paėmimo vietoje, tiek ir jos atidavimo vietoje.

4.5. Siuntinių pristatymo preliminarus laikas yra 5-7 dienos. Kalėdiniu laikotarpiu, dėl didelio siuntų kiekio, siuntinių pristatymo terminas gali užsitęsti iki 10 dienų.

4.6. Jeigu siuntos masė neviršija 30 kg, krovinį pakrauti bei iškrauti iš transporto priemonės privalo MV Transport.
4.7. Jeigu siuntos (atskiros pakuotės) masė viršija 30 kg arba krovimo darbams reikalinga papildoma technika, Užsakovas atsako už tai, kad krovinį į transporto priemonę pakrautų siuntėjas, o iškrautų Gavėjas.

4.8. Neradus nurodyto gavėjo, siuntiniai keliauja atgal į sandėlį (Marijampolė arba Portlaoise co. Laois) kur yra paliekami pakartotinam vykimui į gavėjo miestą (po 3-5 dienų) arba gavėjas pats gali atvykti atsiimti siuntos.

4.9 Į šiuos miestelius Skibbereen Co. Cork, Cahersiveen Co. Kerry, Dingle Co. Kerry, Co Sligo ir aplinkinius miestelius, siuntos pristatymas gali užtrukti iki 14 dienų, arba norint gauti siuntą per 5-6 dienas klientas gali atvažiuoti pats, atsiimti siuntos, iki didesnio miesto. Smulkesnė informacija telefonu.

4.10 Airijoje nevažiuojame į šias vietoves: Co. Donegal. Šiaurės Airijoje važiuojame tik į Newry, Armagh miestus. Į kitus Šiaurės Airijos miestus važiuojame tik pagal atskirą susitarimą, esant dideliems užsakymams arba perkraustymams.

 

5.SIUNTĖJO GARANTIJA

5.1 Siuntėjas garantuoja, kad visos prekės buvo tinkamai supakuotos ir paženklintos ir kad etiketėse yra nurodytas tiek siuntėjo, tiek gavėjo pilnas adresas bei kontaktiniai telefono numeriai.
5.2 Siuntėjas garantuoja, jei siunta viršija 30 kg, kad bus suteiktas asmuo, mašina ar kita technika, neįskaitant įmonės vairuotojo, kad būtų galima pakrauti ir iškrauti siuntą, jos surinkimo ir pristatymo taškuose, jeigu siuntėjas nesilaikys šios garantijos visa atsakomybė už bendrovės patirtus nuostolius turės atlyginti siuntėjas.
5.3 Siuntėjas garantuoja, kad siuntoje nėra daiktų išvardintų šių taisyklių 7 punkte, jeigu siuntėjas nesilaikys šios garantijos visa atsakomybė už bendrovės patirtus nuostolius turės atlyginti siuntėjas.

 

6. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

6.1. Užsakovas atsako už tai, kad krovinys pagal jo technines sąlygas ir standartus būtų tinkamai paruoštas, įpakuotas ir paženklintas taip, kad jį vežant nekiltų pavojaus vairuotojui (- ams ), tretiesiems asmenims, aplinkai, vežamiems kroviniams ir transporto priemonei. Krovinys turi būti tokioje taroje ar įpakavime, kuris būtinas kroviniui išsaugoti nepakitusiu (nesugadintu ir nesužalotu) jo pervežimo, pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo bei sandėliavimo metu. Vežant dokumentus, jie turi būti supakuoti i vokus. Jeigu krovinys turi ypatingų savybių, jis turi būti įpakuotas pagal reikalavimus, keliamus tokios rūšies kroviniams.
6.2. Nesupakuotos arba blogai supakuotos siuntos gali būti priimtos gabenimui, tačiau už jų saugumą įmonė neatsako.
6.3. Visos Pakuotės turi būti siuntėjo parengtos ir supakuotos saugiam transportavimui. Jautrūs bei trapūs kroviniai turi būti supakuoti originaliame įpakavime arba sudėti į dėžes ir laisvą tūrį užpildant atitinkama pakavimo medžiaga. Pvz. : Televizoriai turi būti įpakuoti netik kartoninėje dėžėje, bet ir gamykliniame putų polistirole. Lagaminai, dviračiai, motociklai yra taip pat  trapūs kroviniai , kuriuos reikia paruošti saugiam transportavimui, kad nepasižeistų kelionės metu.
6.4. MV Transport neaprūpina transportu su reguliuojama temperatūra. Visas prekes, kurios gali būti pažeistos dėl gabenant galinčių pasitaikyti sąlygų, tokių kaip, temperatūros arba atmosferos slėgio pokyčių, turi apsaugoti siuntėjas.
6.5. Jeigu kartu su siunta vežami dokumentai (sąskaitos-faktūros ir t.t.), jie turi būti įdėti į vieną iš pakuočių. Ant pakuotės turi būti pažymėta, kad joje yra dokumentai. Rekomenduojama dokumentus dėti i pirmąją pažymėtą pakuotę.
6.6. Kai krovinys vežamas keliems gavėjams, jis turi būti sugrupuotas ir supakuotas atskirai kiekvienam gavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad kiekvienam iš gavėjų gabenama atskira siunta.
6.7. Visos Pakuotės viršutinėje dalyje turi būti pažymėtos šiais rekvizitais:

 • Siuntėjo pavadinimas ir adresas;
 • Gavėjo pavadinimas ir adresas;
 • Pakuotės numeris / bendras Pakuočių skaičius (1/5; 2/5; … 5/5).

 

7. KROVINIAI NEPRIMAMI PERVEŽIMUI AR SAUGOJIMUI.

7.1. MV Transport pasilieka teisę atsisakyti priimti siuntas.
7.2. Jeigu gabenant tokias siuntas būtų pažeista kuri nors iš šių taisyklių, arba jeigu, MV Transport nuomone, tokia siunta gali padaryti žalos kitoms siuntoms, įrangai arba personalui, arba užvilkinti kitų siuntų pristatymą.

7.3. Lagaminai su spynelėmis arba kitokiu užraktu gabenimui nepriimami, išskyrus atvejai kai siuntėjas įdeda atrakinimo raktelį arba lapelį su kodu į lagamino kišenėlėje , prieš tai įspėdamas vairuotoją ir pažymėdamas pervežimo sutartyje, kad tai buvo padaryta. Įmonė neatsako už per klaidą priimtą tokio tipo siuntą, nes užrakinimo mechanizmas gali būti sulaužytas per muitinės procedūras.

7.4. Įmonė nepriims žemiau nurodytų prekių pervežimui arba laikymui, išskyrus jeigu įmonė raštiškai praneša apie tai siuntėjui, kad jie yra priimami. Jeigu toks pranešimas nebuvo pateiktas raštu, įmonė neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant nuostolius atsiradusius dėl įmonės neatsargumo.
Gabenimui nepriimami daiktai:

 • Pavojingi kroviniai;
 • Degios prekės;
 • Šaunamieji ginklai;
 • Tabako gaminiai;
 • Meno kūriniai;
 • Juvelyriniai dirbiniai;
 • Pinigai, apyvarčiosios priemonės (įskaitant čekius ir pan.);
 • Taurieji metalai;
 • Vynas, alus, spiritas, bet kokie kiti alkoholiniai gėrimai;
 • Greitai gendantys maisto produktai;
 • Fejeverkai;
 • Psichotropiniai vaistai;
 • Narkotikai;
 • Medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizikinių savybių gali apgadinti transporto priemonę, sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą, daiktai ar prekės, kurių teisėto jų įsigijimo užsakovas negali įrodyti, taip pat daiktai, kurių gabenimas yra uždraustas pagal Airijos Respublikos įstatymus – negabenami .

7.5. Kompanija neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtus daiktus nurodytus 7.4 punkte.

7.6. MV Transport pasilieka teisę patikrinti Jūsų siuntinį. Siuntinys su draudžiamais daiktais nebus gabenamas.
7.7. Užsakydamas transportavimui draudžiamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, Užsakovas (Siuntėjas) prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir apmoka patirtus nuostolius MV transportui arba kitiems siuntėjams, gautas baudas ir kitas nenumatytas išlaidas trigubu tarifu.
7.8. Siunta, krovinys, kuriame buvo rasta draudžiamų daiktų (žr. 7.4), grąžinama į įmonės būstinę. Iš kur siuntą (krovinį) privalės atsiimti Užsakovas (Siuntėjas).

7.9. Pagal krovinio paskirties vietą bei įvairius kontrolės ir muitinės formalumus kai kurioms prekėms gali būti pritaikyti papildomi apribojimai ir pratęstas pervežimo laikas. MV Transport pasilieka teisę nepriimti pakuočių, kurioms taikomi tokie apribojimai, arba nepriimti pakuočių saugumo arba apsaugos sumetimais. Išsamesnę informaciją apie tai galima gauti pagal pageidavimą.

7.10. Piktybinius pažeidimus pranešame atitinkamoms institucijoms.

 

8. ŽALOS IR ATVEJAI, KURIAIS ĮMONĖ NEATSAKO IR ŽALOS NEATLYGINA:

8.1. Įmonė neatsako už nesupakuotas arba blogai supakuotas siuntas, t. y. jeigu siunta nėra gamykliniame įpakavime. Pvz: Televizoriai turi būti įpakuoti netik kartoninėje dėžėje, bet ir gamykliniame putų polistirole.

8.2. M&V Transport Limited atsakomybė netaikoma kitiems nuostolių arba žalos tipams (įskaitant, tačiau neapsiribojant, prarastu pelnu, pajamomis, palūkanomis, būsimu verslu), nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai arba žala yra specialieji, ar netiesioginiai, ir net jei į tokių nuostolių arba žalos riziką buvo atkreiptas M&V Transport Limited dėmesys.

8.2. Įmonė neatsako, jeigu patiriamas nuostolis dėl to, kad siunta ar krovinys prarandami arba pristatoma pavėluotai , dėl nuo įmonės nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:

8.2.1. Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui.

8.2.2. Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas.

8.2.3 Keltų vėlavimai

8.2.4. Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai.

8.2.5. Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas.

8.2.6. Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas.

8.2.7. Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros.

8.2.8. Siuntėjo ar gavėjo veiksmai (neveikimas).

8.2.9. Prarasti draudžiami siuntose siųsti daiktai (prekės).

8.2.10. Siunčiant siuntą atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo siunta, jeigu siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti negalima nustatyti, kas atsitiko su siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o kaltė kitaip neįrodoma.

8.2.10. Žala atsirado dėl siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė paslaugos tiekėjo reikalavimus dėl daiktų pakuotės ar dėl ypatingų siunčiamojo daikto (prekės) savybių.

8.2.11. Siunta, joje siunčiami daiktai (prekės) ar jų dalis išsiuntimo ar gavimo šalies įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka konfiskuoti.

8.2.12. Gavėjas priėmė siuntą ir pasirašė, kad ją gavo.

8.2.13. Siunta negauta dėl asmens, kurį gavėjas įgaliojo ją paimti, kaltės.

8.2.14. Siunta dingo ar buvo sugadinta valstybėje, kurioje už tai nenumatytas žalos atlyginimas.

8.3. M&V Transport Limited atsakomybė yra ribojama arba yra laikoma ribojama Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR), priklausomai nuo to, kuri vertė mažesnė: esama rinkos vertė arba deklaruota vertė, arba 8,33 SDR, specialiųjų skolinimosi teisių kilogramui  (maždaug 10,00 EUR kilogramui). SDR vertė: https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. Tokios ribos taip pat galioja gabenant nacionaliniais keliais, jei galiojančiuose nacionaliniuose gabenimo įstatymuose nėra nustatyta privalomų arba mažesnių atsakomybės ribų. Jei Siuntėjas mano, kad šių ribų nepakanka, jis turi pateikti specialią vertės deklaraciją ir reikalauti draudimo, arba pats pasirūpinti Siuntos draudimu. M&V Transport Limited atsakomybė yra griežtai ribojama tik tiesioginiais nuostoliais arba žala siuntai, kai taikomos kilogramo ribos, numatytos šiame skyriuje.

 

9. PRETENZIJOS

9.1. Siuntos gavėjas apie padarytą žalą privalo pranešti raštiškai per 5 kalendorines dienas nuo siuntos pristatymo datos, siųsdamas el. laišką adresu info@mvtransport.lt parašydamas pretenziją laisva forma arba užpildyti pretenziją www.mvtransport.lt/kokybes-ivertinimas/ .

9.2. MV Transport įsipareigoja atsakyti į pretenziją per 10 kalendorinių dienų.

 

10. LOJALUMO PROGRAMA

Mūsų tikslas yra nuolat kurti ir išlaikyti ilgalaikius ryšius su klientais, todėl siūlome Jums įsigyti kliento nuolaidų kortelę. Įsigyję kortelę turite galimybę naudotis teikiamomis nuolaidomis, gauti iškirtinius pasiūlymus, dalyvauti loterijose, skirtose kliento kortelės turėtojams.

Nuolaidų kortelę įsigyti galima:

 • Užsisakius siuntos pervežimą ir atvykus kurjeriui, paprašyti, kliento kortelės.

Kaip aktyvuoti kortelę?

 • Kortelę aktyvuoti galite užpildant anketą svetainėje mvtransport.lt

Kaip naudotis kortele?

Papildoma informacija:

 • Ši lojalumo programa galioja tik fiziniams asmenims.
 • Pateikus kurjeriui aktyvuotą kortelę, Jums bus pritaikyta 5% nuolaida
 • Pasinaudojus kliento kortele 5 kartus, Jūs gausite Premium kliento kortelę. Su šia kortele Jums bus taikoma 10% nuolaida.
 • Kortelės turėtojas galės naudotis skelbiamomis akcijomis, dalyvauti loterijose, skirtose kliento kortelės turėtojams.
 • Kortelė galioja tik kortelės išdavimo šalyje ( Kortelė su žymėjimu: IE-Airijoje arba LT-Lietuvoje )
 • Kortelė negalioja siuntos atsiėmimo metu.
 • Kortelė anuliuojama, kai klientas pažeidžia MV Transport siuntų gabenimo taisykles.
 • Kortelė yra nemokama.

PRIVATUMO POLITIKA

 

Visos teisės saugomos © 2024
www.mvtransport.lt
Menu Title
×